Over de stichting

Missie en visie

Steyl wordt opnieuw een plek voor mensen, waar kwetsbare en hulpbehoevende mensen de weg naar persoonlijke groei kunnen vinden, waar drukbezette mensen bezinning kunnen vinden en culturele verdieping en waar ook kinderen en jongeren zich kunnen oriënteren op de wereld en hun rol daarin. Steyl wordt weer een bruisend dorp met gemeenschapszin dat elke bezoeker in Gastvriendschap ontvangt. 'Welkom hier. Wie ben je? Wat is je verhaal? Wat wil je van hier meenemen in je leven? En wat schenk jij ons?'

Kloosterdorp Steyl is de moeite waard om je voor in te zetten. Wij hopen dat wij u bij dit bijzondere project mogen betrekken, zodat wij samen met u een waardevol stukje Limburg een levensvatbare nieuwe toekomst in kunnen leiden.

De visie van Kloosterdorp Steyl luidt als volgt:

‘Het waarborgen van de continuïteit van Kloosterdorp Steyl als mondiaal ontmoetings- en expertise centrum waar in de sfeer van Gastvriendschap toegewijde mensen, leken en religieuzen, zich kunnen ontwikkelen, kunnen samenwerken, zich kunnen inzetten voor herstel van maatschappelijke verhoudingen, respect tonen voor en leren van andere culturen.’

Stichting, Kloosterdrop, Steyl, Erfgoed, Deskundig

Wat wij doen

Helaas voldoen 19e-eeuwse gebouwen niet meer aan de eisen van de 21ste eeuw. Daarom staat Kloosterdorp Steyl nu voor de uitdaging om, voortbordurend op het oorspronkelijke gedachtegoed van Arnold Janssen, nieuw leven te schenken aan zijn bijzondere erfgoed. Deze transitie bouwt verder op de historische, artistieke, botanische, monumentale en andere culturele aanknopingspunten die al aanwezig zijn in het Kloosterdorp, met de kwetsbare mens als leidraad.

Zelfs in de huidige staat, is Kloosterdorp Steyl een culturele trekpleister in Noord-Limburg. Maar onze ambitie is om deze lijn door te trekken om zo een nationale én Eurregionale culturele trekpleister te worden.

De eerstkomende jaren zal de aandacht voornamelijk (moeten) uitgaan naar bouwkundige verbeteringen en aanpassingen om de gebouwen en terreinen voor te bereiden op hun nieuwe toekomst. Tegelijk moet kwartier worden gemaakt voor toekomstige bewoners.

Beschikking

Het beloningsbeleid

Stichting Kloosterdorp Steyl is een vrijwilligers organisatie zonder betaalde krachten. De bestuursleden en leden Raad van Toezicht krijgen hiervoor een vacatievergoeding ter hoogte van de jaarlijkse vrijwilligersbijdrage.