Samenwerking St. KDS en BOEi

BOEi onderzoekt rol in Steyl

BOEi onderzoekt in de komende maanden of zij een stevige rol kan pakken in de ondersteuning van de stichting Kloosterdorp Steyl.

De stichting heeft sinds 2016 diverse monumentale gebouwen met omvangrijke karakteristieke kloostertuinen in eigendom en beheer. De opgave is fors en een partner als BOEi is daarbij nodig om de uitdagingen op te pakken en projecten verder te brengen. Dit traject wordt uitgevoerd met inbreng van de gemeente Venlo.

Bart Lickfeld, voorzitter st. KDS: ,,Wij zijn blij met de belangstelling van BOEi en zij zullen de komende maanden zich verdiepen in de gebouwen en projecten. We hopen direct na de zomer met nadere berichten te komen over de samenwerking. BOEi heeft unieke expertise en een zeer goede reputatie en daar haken we graag op aan. In feite gaat het om een volgende stap in het proces dat voor ons als bestuur zo’n 10 jaar geleden is begonnen en waar we met veel inzet aan gewerkt hebben.’’

Arno Boon, directeur BOEi: ,,Wij zijn al sind 2005 op en af betrokken bij projecten op Steyl, vaak in de sfeer van onderzoek naar haalbaarheid van herbestemming dus het is een logische stap om ook een steviger rol te nemen. Hoe precies zal de komende tijd uitgewerkt moeten worden. Daarbij is het van belang om de binding die er is tussen de monumenten en huurders, gebruikers maar ook de gemeenschap in Steyl nog beter in beeld te krijgen en die energie te benutten. Monumenten zijn tegenwoordig niet meer alleen van monumentendeskundigen maar van iedereen. De stichting heeft veel werk verzet en we snappen de vraag naar ondersteuning; dit soort gebiedsontwikkeling zijn geen eenvoudige opgaven waar maar zeer weinig partijen goed voor toegerust zijn’’