BOEi gaat bestuursrol Kloosterdorp Steyl (Limburg) overnemen

Steyl, 5 juli 2023 – Erfgoedorganisatie BOEi pakt de rol van bestuur van de Stichting Kloosterdorp Steyl op. De stichting heeft in het Limburgse Steyl sinds 2016 diverse monumentale gebouwen met omvangrijke karakteristieke kloostertuinen in erfpacht en beheer. BOEi brengt expertise en ervaring als opdrachtgever van restauraties en herbestemmingen in, en is daarmee goed in staat om de uitdagingen in Steyl op te pakken en projecten verder te brengen. Dat gebeurt in samenwerking met lokale stakeholders en partners, waaronder de Gemeente Venlo

Bart Lickfeld, voorzitter St. Kloosterdorp Steyl: “De afgelopen maanden heeft BOEi onderzoek uitgevoerd naar het ensemble onder beheer van de stichting. De rol van BOEi wordt nu steviger. Steyl is klaar voor een volgende stap in het proces dat voor ons als bestuur zo’n 10 jaar geleden is begonnen en waar we met veel inzet aan hebben gewerkt.”

Arno Boon, directeur BOEi: “Al sinds 2005 zijn we op en af betrokken bij projecten in Steyl; vaak in de sfeer van onderzoek naar haalbaarheid van herbestemming. Het is dus een logische stap om ook een steviger rol te nemen. In Steyl is het van belang om de binding die er is tussen de monumenten en huurders, maar ook de gemeenschap in Steyl nog beter in beeld te krijgen en die energie te benutten. Monumenten zijn tegenwoordig niet meer alleen van monumentendeskundigen, maar van iedereen.”

Kloosterdorp Steyl ligt op een van de meest schilderachtige plekjes langs de oever van de Maas in Noord-Limburg. De provincie Limburg heeft het Kloosterdorp het predicaat regionaal cultureel erfgoed toegekend, vanwege de monumentale en landschappelijke waarde, de bijzondere concentratie van gebouwen, het rijke cultureel-maatschappelijke verleden en de aanwezigheid van bijzondere tuinen, musea, kunstenaars en ambachtslieden.

Over BOEi

BOEi is een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van cultureel erfgoed en gestart in 1995. Voor deze organisatie, voluit de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, is monumenten alleen maar kopen en restaureren niet voldoende; het gaat erom betekenisvolle plekken nieuwe betekenis te geven en de verhalen te behouden voor toekomstige Nederlanders. Als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) brengt BOEi publiek en privaat samen. BOEi restaureert, ontwikkelt, adviseert en beheert, ook voor een breed scala aan andere bedrijven, overheden en eigenaars. Kijk op www.BOEi.nl voor meer informatie over de werkwijze, de projecten en de aandeelhouders van BOEi.

Over Stichting Kloosterdorp Steyl

De visie van Kloosterdorp Steyl is het waarborgen van de continuïteit van Kloosterdorp Steyl als mondiaal ontmoetings- en expertise centrum waar in de sfeer van Gastvriendschap toegewijde mensen, leken en religieuzen, zich kunnen ontwikkelen, kunnen samenwerken, zich kunnen inzetten voor herstel van maatschappelijke verhoudingen, respect tonen voor en leren van andere culturen.

Steyl wordt opnieuw een plek voor mensen, waar kwetsbare en hulpbehoevende mensen de weg naar persoonlijke groei kunnen vinden, waar drukbezette mensen bezinning kunnen vinden en culturele verdieping en waar ook kinderen en jongeren zich kunnen oriënteren op de wereld en hun rol daarin. Zie www.stichtingkloosterdorpsteyl.nl


Voor meer informatie over dit persbericht:

Michiel Rohlof, Hoofd Communicatie, Marketing, Expertiseontwikkeling en Funding BOEi

M. 06 155 204 18

E m.rohlof@boei.nl

Projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door:

X:\1. BOEi\6. Communicatie, Marketing en Fondsenwerving\a. Algemeen\Communicatiemiddelen\BOEi Huisstijl en logo's\Logo Vriendenloterij (2021)\Logo VL gecenteerd\Logo VL gecenteerd\1 GECENTREERD\4 RGB\JPG\VL_LOGO_COMPLEET_2021_RGB.jpg